Pasenie s welsh corgi

   Keďže na Slovensku je pasenie s welsh corgi skôr raritou a dostupné informácie  chýbajú, rozhodla som sa spojením viacerých článkov a informácií,  vytvoriť celistvý článok na túto tému.

   Veľmi často sa stretávame s pasením Border collií, pasú i mnohé iné plemená. Skvelými pastiermi sú napr. Novozélandský Huntaway, Lancashire Heeler, McNab, Welsh corgi...

                                                      

          Novozélandský huntaway                                                                                         Lancashire Heeler

       

                             

 

Welsh corgi pembroke & cardigan

 

                                                                                            

               

McNab

 

 

   Úlohou pastierskeho psa je najmä byť nápomocní svojmu pánovi – pastierovi, to je základná rovina a určenie, avšak v dnešnej dobe sa pastierske psy využívajú aj na šport a súťaže.

   Ak máte v úmysle pretekať a súťažiť so svojím štvornohým miláčikom čaká Vás neľahká cesta. Na Slovensku respektíve neexistuje priestor na tréningy, iba ak kúpa vlastných ovečiek. Sú tu organizované súťaže prepojené so školením ( Turany pri Martine), avšak aj tu je obmedzená kapacita vzhľadom na kvalitu školenia a preto si treba ostražito strážiť termíny a prihlasovanie. Ja som sa tohto školenia zúčastnila v Máji 2013, jeho súčasťou bolo aj zloženie skúšky SVPP. Školenie bolo v príjemnej atmosfére, vedené našimi českými kolegami. Ovce boli až prekvapivo behavé, prostredie krásne aj napriek vytrvalému pršaniu. Zaskočilo ma že s Welsh corgi som sa tam ocitla sama, zastúpenie mali Bearded collie, Border collie a kelpie. Samozrejme školitelia nemali problém prispôsobiť štýl práce aj tradičným plemenám akým je aj welsh corgi. Cestu k paseniu si treba nájsť, ja osobne som ju našla vďaka Českej republike, kde  sa venujem paseniu tradičným štýlom ( psy vynímajúc Border kolie). Ľudia sú ochotní podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti, taktiež ročne usporadúvajú viac akcií na ktorých sa môžete zúčastniť.

www.paseni.unas.cz

   Welsh corgi je zaradení do I. skupiny FCI – pastierske a honácke plemená. Boli vyšľachtení pre prácu na pastvinách. Je až neuveriteľné ako sa im rozsvietia oči keď uvidia ovce. Aj 1000% poslušný pes má zo začiatku problém poslúchnuť majiteľa a odtrhnúť sa od práce. Pre psa je najväčšou odmenou samotná práca, preto pri tomto športe nepotrebujete loptičky ani pamlsky, psovi nadmieru stačí pochvala a možnosť pracovať s ovcami.

Aby som sa vrátila k odbornej časti článku, je dôležité uvedomiť si že I. skupina FCI v sebe zahŕňa ovčiarske, pastierske a honácke plemená. Tieto tri skupiny majú spoloční hlboký záujem oStručne si popíšeme rozdiely medzi nimi.

  1. Ovčiarske psy - slúžia najmä na aktívnu a samotnú pomoc pastierovi, prichádzajú a odchádzajú od stáda s pastierom. Pes riadi pohyb stáda a je nápomocní pri jeho vedení a ovládaní. Prevažne sú využívaní na prácu s ovcami ale poradia si aj s kozami alebo kačkami. Sú to psy ľahkej konštrukcie a sú veľmi dobre pohyblivé.
  2. Pastierske psy – ich hlavnou úlohou je ochrana stáda, neváhajú bojovať so šelmami či zlodejmi. Psy sú väčšej konštrukcie, sfarbeným splývajú so stádom a trávia s ním väčšinu času tak cez deň ako aj v noci.
  3. Honácky psy – pomáhajú pri presune veľkého stáda. Zväčša pracujú s dobytkom. Sú nízki, podsadití a veľmi húževnatí.

                                                      

Ovčiarsky pes

 

Pastiersky pes

 

Honácky pes

Pasenie článok

PASENIE

29.12.2013 19:45
Pasenie.docx (1741645)